U R B A N I S M

Activitatea de urbanism la nivelul comnunei noaste se incadreaza in legislatia din Romania si se desfasoara in baza urmatoarelor legi:

- Legea 10/1995-privind calitatea in constructii

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991

- HG 529/1996 pentru aprobarea Regulamentul general de urbanism

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism precum si cele necesare eliberarii autorizatiilor de constructie/desfiintare alaturi de alte formulare se pot descarca de aici

De asemeni puteti consulta in continuare:

- - lista certificate urbanism eliberate in anul 2019

- - lista autorizatii constructie/desfiintare eliberate in anul 2019

- - lista certificate urbanism eliberate in anul 2020

- - lista autorizatii constructie/desfiintare eliberate in anul 2020

- - lista certificate urbanism eliberate in anul 2021

- - lista autorizatii constructie/desfiintare eliberate in anul 2021

 

 

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri