În data de 30.09.2009, pe baza relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Romania şi Ucraina, precum şi dintre judetul Botosani şi regiunea Cernauţi în cadrul Euroregiunii “Prutul de Sus”, la Primăria comunei Suliţa s-a semnat un protocol de colaborare în domeniile administraţiei publice locale, protecţiei mediului, culturii, asistenţei sociale, tineretului şi sportului pentru perioada anilor 2009-2013.

In domeniul administratiei publice locale:

 • Părţile vor colabora în vederea  organizării de întâlniri, schimburi de experienţă şi informaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale din cele două unităţi administrativ - teritoriale cu privire la legislaţie, reguli şi  proceduri de desfăşurare a activităţilor specifice
 • Părţile vor colabora în vederea organizării de vizite şi schimburi de delegaţii în unităţile administrativ-teritoriale din cele doua comunităţi locale prin grupuri de funcţionari publici, consilieri  locali etc.
 • Părţile vor facilita participarea conducătorilor administraţiei publice locale, a reprezentanţilor instituţiilor si organizaţiilor economice, sociale si obşteşti din localităţile respective la manifestările zilelor naţionale ale României si  Ucrainei, precum si cu alte ocazii.
 • Părţile vor facilita stabilirea de relaţii bilaterale intre unităţi  comerciale, instituţii de învăţământ si de cultura, sport, turism si  de tineret localizate in cele doua unităţi administrativ teritoriale.

In domeniul economic:

 • Părţile au convenit ca, in baza principiului beneficiului mutual,  sa colaboreze  pentru  dezvoltarea parteneriatului si a colaborării transfrontaliere in scopul dezvoltării susţinute, pe principii ecologice, a  economiei  locale.
 • Părţile sunt interesate sa dezvolte in comun proiecte privind dezvoltarea infrastructurii locale (alimentare cu apa, evacuarea si purificarea apelor menajere uzate, modernizarea  drumurilor locale, gestionarea deşeurilor menajere, producerea energiei electrice si termice  din resurse regenerabile  etc.
 • In acest scop,  părţile vor facilita întâlniri directe intre specialiştii celor doua administraţii publice, agenţi economici si structuri comerciale, in vederea iniţierii unor proiecte si  colaborării bilaterale, inclusiv prin informare reciproca si  organizarea unor târguri  cu produse artizanale.

In domeniul cultural-sportiv:

 • Părţile vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea unor manifestări cultural-sportive intre localităţile lor, respectiv: organizarea  unor competiţii  sportive, spectacole folclorice, precum si alte acţiuni.  In acest scop, se va stabili anual calendarul activităţilor cultural-sportive si organizatorii acestor  manifestări.
 • Părţile vor contribui la realizarea de manifestări cultural-folclorice cu participarea unor  ansambluri si formaţii artistice de amatori din partea ambelor părţi, tot pe baza unui calendar anual.
 • Părţile vor facilita schimburile culturale pe baza de reciprocitate  intre cămine culturale, cluburi ale copiilor si elevilor, biblioteci publice si muzee, inclusiv prin organizarea de expoziţii de carte editate in România si in   Ucraina .

In domeniul invatamantului:

 • Părţile vor contribui la dezvoltarea colaborării prin contacte directe dintre unităţile de învăţământ din cele doua  localităţi prin invitarea  reciproca  a invitătorilor, profesorilor si directorilor pentru schimb de experienţa  si, la solicitarea celeilalte părţi, predare efectiva la clasa.
 • Părţile vor înlesni participarea elevilor la concursuri si olimpiade  şcolare si invitarea reciproca a unor grupuri de elevi pentru schimburi de experienţa si  preluarea  bunei practici in acest domeniu.

In domeniul sanatatii :

 • Părţile vor facilita schimburi de experienţa intre unităţile socio-medicale localizate in cele doua unităţi administrativ teritoriale.

In domeniul protectiei mediului

 • Părţile vor organiza întâlniri de lucru in scopul informării reciproce cu privire la protecţia mediului si a naturii, inclusiv pentru identificarea posibilităţilor de accesare a unor proiecte simple sau similare prin implementarea  Noului Instrument de Cooperare Transfrontaliera România – Ucraina - Moldova lansat de Uniunea Europeana pentru perioada 2007- 2013
 • Părţile vor contribui la elaborarea unor programe de cooperare pe termen  mediu si lung in domeniul protecţiei mediului înconjurător si utilizării raţionale a resurselor naturale, soluţionând împreuna problemele interregionale importante din acest domeniu

Protocolul a fost semnat din partea comunei Suliţa de domnul primar Ciubotariu Costinel, iar din partea orasul Noua Suliţa de către doamna primar Maria Nicorici.

*galerie foto aici

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri