Consiliul Local Sulita - Hotarari 2021

 1. Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2021 . ANEXA

 2. Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sulita, pentru perioada februarie - aprilie 2021

 3. Privind transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul Compartimentului Buget - Finante, taxe si impozite locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani . ANEXA

 4. Privind desemnarea consilierilor locali, membri in cadrul Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Sulita, jud. Botosani

 5. Privind aprobarea Planului de Analiza a Riscurilor pe teritoriul comunei Sulita, jud. Botosani, pentru anul 2021

 6. Privind modificarea Hotararii Consiliului Local a comunei Sulita nr. 10/26.11.2020 pentru acordarea burselor scolare elevilor din invatamantul preuniversitar ai Scolii Gimnaziale nr.1 Sulita, aferent semestrului 2 al anului scolar 2020-2021

 7. Privind declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2021 "LUNA CURATENIEI"

 8. Privind constituirea echipei mobile privind interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Sulita, jud. Botosani

 9. Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pentru anul 2021

 10. Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, pentru anul 2020

 11. Privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si ataxelor speciale, le nivelul comunei Sulita cu rata de 2,6 % in anul fiscal 2022

 12. Cu privire la inchirierea pajistilor in suprafata de 224,82 hectare, aflate in proprietatea privata a comunei Sulita, jud. Botosani

 13. Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Sulita, pentru perioada mai - iulie 2021

 14. Privind punerea la dispozitia proiectului "Sistem informational pentru managementul integrat al apelor - etapa II " dezvoltat de catre Administratia Nationala "Apele Romane" a terenului pentru constructia/ extinderea/ reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

 15. *

 16. Privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Sulita, jud. Botosani . Anexa 1 . Anexa 2

 17. Privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare privind functionarea punctului e lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Nicolae Iorga" Botosani din orasul Flamanzi . Anexa 1

 18. Privind concesionarea prin atribuire directa a imobilului (teren) in suprafata de 4000 mp domeniul public al com Sulita, situat in p.c. 1528, inscris in CF nr 51347, pentru organizarea de santier de catre SC Frasinul SRL, in vederea executiei lucrarilor de reabilitare a drumului judetean DJ 297 . Anexa 1

 19. Privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare a intereselor comunei Sulita si ale autoritatii publice locale din com. Sulita, jud. Botosani

 20. Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Sulita in A.G.A. a A.D.I. "Ecoproces" in vederea aprobarii tarifelor distincte si a Actelor aditionale nr.8 si nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii "Concesionarea serviciului public de colectare si tansport a deseurilor municipale solide in jud. Botosani" - zona 4 Botosani, nr. 027/14.07.2017

 21. Privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanti al autovehiculelor si utilajelor aflate in dotarea proprie a comunei Sulita

***

 1. Proces verbal sedinta luna ianuarie 2021

 2. Proces verbal sedinta luna februarie 2021

 3. Proces verbal sedinta luna mai 2021
       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri