Consiliul Local Sulita - Hotarari 2012

Ianuarie

 1. Aprobarea bugetului local al comunei Sulita pentru anul 2012
 2. Privind stabilirea procentului de nmajorare a impozitului pe cladiri, persoane juridice, conform OUG 31/2011
 3. Evaluarea performantei secretarului comunei Sulita jud Botosani
 4. Planul de actiuni si lucrari de interes local

Februarie

 1. Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul 2012-2013, pe raza comunei Sulita, jud. Botosani.
 2. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, incepand cu data de 01.03.2012
 3. Completarea HCL nr. 8/2008, in sensul stabilirii suprafetei de 8.82mp teren pentru fiecare platforma de colectare a deseurilor, la nivelul comunei Sulita, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
 4. Privind participarea comunei Sulita, judetul Botosani la infiintarea Asociatiei "GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA"
 5. Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Sulita, pentru perioada martie-mai 2012

Martie

 1. Privind modificarea HCL nr. 41/2011, in sensul ca se modifica aliniatul cu textul "Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind activitatea de alimentatie publica, COD CAEN 5540 - Baruri"
 2. Declararea perioadei 1-30 aprilie 2012 - "LUNA CURATENIEI"

Aprilie

 1. Privind insusirea stemei comunei Sulita

Mai

Iunie

 1. hcl
 2. hcl
 3. hcl
 4. hcl
 5. hcl
 6. hcl

Iulie

 1. hcl7
 2. hcl8
 3. hcl9
 4. hcl10
 5. hcl11
 6. hcl12
 7. hcl13

August

 1. hcl14
 2. hcl15

Septembrie

 1. hcl16
 2. hcl17
 3. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sulita, incepand cu data 24.09.2012
 4. Privind aprobarea studiului de oportunitate si raportului de evaluare pentru suprafata totala de 185 mp situata in parcela cadastrala 608, intravilanul localitatii Sulita,domeniul privat al acesteia
 5. Privind modificarea Contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si canalizare
 6. Alegerea preseditelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2012

Octombrie

 1. Privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii "Modernizare drum comunal Dracsani-Draxini "
 2. Act aditional nr.1 ADI "Ecoproces", Botosani
 3. Privind costituirea unor comisii de analiza si verificare determinata la nivelul Consiliului Local al comunei Sulita, jud. Botosani
 4. Privind aprobarea documentatiei pentru avizarea lucrarilor de construire la obiectivul de investitie : Casa praznicala "Biserica Mihail si Gavril", sat Dracsani, comuna Sulita, jud. Botosani

Noiembrie

 1. Rectificarea bugetului comunei Sulita incepand cu data 20.11.2012
 2. Efectuarea unui schimb de teren in suprafata de 3.400 mp.
 3. Hotararea privind asocierea in vederea costituirii si aprobarea sumelor cu care comuna Sulita, judetul Botosani, va participa la costituirea si buna functionare a Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Colinele Moldovei"

Decembrie

 1. Rectificarea bugetului comunei Sulita incepand cu data 01.12.2012
 2. Privind aprobarea documentatiilor si a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii
 3. Privind scutirea de plata taxelor si impozitelor locale pentru anul 2012, a contribuabililor fara posibilitati materiale
 4. Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale comunei Sulita, pentru anul 2013
 5. Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2013

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri