ASISTENTA SOCIALA

 

DE INTERES PUBLIC:

1. Acte necesare intocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei:    

•   cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei - formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială);
•   copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
•  certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
•  acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul;

• acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
- adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă; 
-  cupoane de pensii;
-  cupoane indemnizaţiipentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;;
-  alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
-    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;

2 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in calitate de beneficiar, impreuna cu cele 42 agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca se afla in etapa de implementare a proiectului "INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare"

- Adresa oficiala

- Adresa solicitare date Primaria Sulita

- Protocol Primaria Sulita

- Prime acordate persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

- Tabel persoane

 

       

SULITA | istoric | aşezare | populaţie | cultură | economie | galerie foto | scurt documentar
PRIMARIA | primar | viceprimar | structură | declaraţie de avere | evenimente locale | documente publice | licitaţii | contact | link-uri utile
CONSILIUL LOCAL | componenţă | comisii | atribuţii | hotărâri